Siden 2003 er danskernes bidragsbetalinger til realkreditinstitutter mere end tredoblet. Det viser en statistik fra Nationalbanken, som DR har bragt i en artikel. Statistikken sammenligner bidragssatser fra 2003 til 2018. De stigende bidragssatser har jævnligt mødt kritik, blandt andet fra Konkurrencerådet i 2017, som konkluderede, at bidragssatserne især er steget markant siden 2009, og at der ikke er nok konkurrence på markedet, hvilket betyder, at realkreditinstitutterne har frit slag til at hæve satserne uden at miste kunder. En nylig principiel sag i Højesteret afgjorde, at to realkreditinstitutter havde ret til at hæve bidragssatserne markant på fire boligejeres realkreditlån. Sagen betyder, at det fortsat er lovligt for realkreditinstitutter at sætte priserne på bidragssatser i vejret. Der er dog nogle ting, du selv kan gøre, hvis bidragssatserne på dit realkreditlån stiger.

Hvad er bidragssatser?

Bidragssatser er de gebyrer, du betaler for at have et lån i et realkreditinstitut. Det er et beløb, som realkreditinstituttet opkræver for at administrere lånet. Beløbet går til at dække omkostninger, lønninger og eventuelt tab på lånet. Det betyder også, at bidragssatsen kan ændre sig i dit låns løbetid – altså den fulde periode, du afdrager på lånet. Der er altså ikke en fast bidragssats, så prisen varierer blandt de forskellige realkreditinstitutter og blandt de forskellige typer af realkreditlån.

Bidragssatser er altså:

  • Gebyrer, som alle danskere med et realkreditlån betaler til realkreditinstituttet hver termin
  • Det er ikke en rente, men et administrationsgebyr, som realkreditinstituttet bruger til at dække omkostninger, lønninger og eventuelt tab på lånet
  • Bidragssatsen afhænger af det enkelte realkreditinstitut og låntypen.

Ydelsen for et realkreditlån består af tre komponenter

Bidragssatsen er en del af de tre komponenter, som ydelsen for et realkreditlån består af. Når du optager et realkreditlån, består den samlede ydelse for lånet af følgende komponenter:

  • Afdrag
  • Rente
  • Bidrag 

Afdrag er det beløb, du afdrager på lånet, og som gør, at din gæld bliver mindre. Denne komponent kommer altså dig selv til gode. Rente og bidrag er de beløb, du betaler for at låne pengene. Bidrag betaler du som nævnt til realkreditinstituttet, og dette beløb går til at dække den daglige drift i forbindelse med lånet. Satserne varierer afhængig af realkreditinstitut og lånetype. Generelt kan man dog sige, at bidragssatsen er lavest på lån med fast rente og afdrag og højest på lån med variabel rente og afdragsfrihed.

Bidragssatser er steget markant de sidste år

I 2018 tjente danske realkreditinstitutter 18 milliarder kroner på bidragssatser, som er det gebyr, du betaler for at have dit realkreditlån. Det er en tredobling af det beløb, som danskerne har betalt i bidragssatser siden år 2003. Konkurrencerådet kritiserede i 2017 stigningen i bidragssatser, fordi de mener, at der ikke er nok konkurrence på realkreditmarkedet. Derfor kan institutterne hæve bidragssatserne uden at miste kunder.

En af de seneste udviklinger i debatten om stigninger i bidragssatser endte for nyligt i Højesteret. Jyske Realkredit og Totalkredit var af fire boligejere anklaget for at foretage urimelige stigninger i bidragssatsen på deres realkreditlån. Højesteret valgte dog at frifinde de to realkreditinstitutter, fordi dommeren mente, at Jyske Realkredit ifølge aftalegrundlaget for lånene havde ret til at hæve bidragssatserne med den begrundelse, instituttet havde givet deres kunder. Dommen var en såkaldt principiel dom. Det vil sige, at cirka en million andre boligejere, der har oplevet, at deres bidragssatser er steget markant, ikke kan se frem til nogen kompensation. Som det ser ud nu, er det derfor fortsat muligt for realkreditinstitutter at sætte bidragssatserne op.

Det kan du gøre, hvis bidragssatserne på dit realkreditlån stiger

Det står som sagt realkreditinstitutterne frit for at hæve dine bidragssatser. De kan selv bestemme, hvor meget de vil hæve satserne, og hvor ofte det skal ske. Der er nogle ting, du selv kan gøre, hvis du oplever stigninger i dine bidragssatser.

Skift realkreditinstitut og forhandl om gebyrer

Hvis bidragssatsen på dit boliglån stiger mere, end du synes er rimeligt, kan du overveje at skifte realkreditinstitut. Prisen varierer alt efter, hvilket institut du vælger, så du kan forsøge at finde et billigere realkreditinstitut. Dog skal du være opmærksom på, at det ikke er gratis at skifte realkreditinstitut. Du kan heller ikke vide dig sikker på, at dit nye institut ikke vil hæve satsen på et tidspunkt.

Hvis du vil skifte realkreditinstitut, har du også en anden mulighed. Du kan forhandle om de andre gebyrer for lånet – altså de gebyrer, du betaler udover bidragssatsen.

Skift til en anden låntype

Du kan også vælge at skifte til en anden type lån, da bidragssatsen er forskellig fra lån til lån. Som grundregel koster fastforrentede lån med afdrag mindre end lån med variabel rente og afdragsfrihed, så det kan være en mulighed at omlægge dit lån, hvis du har en dyr lånetype. Igen er det ikke gratis at omlægge et lån, så du gør klogt i at undersøge, om du reelt sparer noget, når du medregner gebyrerne for at omlægge lånet. Det er dog generelt blevet populært at omlægge lån – det kan du læse mere om i denne artikel.

Undersøg markedet grundigt, før du optager realkreditlån

Hvis du skal til at optage et realkreditlån, kan du med fordel undersøge markedet grundigt, før du indgår en låneaftale. Selvom realkreditlån normalt har en lavere rente end mange andre låneformer, skal du være meget opmærksom på bidragssatsen, som kan gå hen og koste dig dyrt. Sammenlign derfor lånetilbud fra de forskellige realkreditinstitutter. Hvis bidragssatsen allerede er høj, bør du overveje at optage lån et andet sted. Det gælder især, når man tænker på, at realkreditinstituttet til hver en tid kan sætte bidragssatsen op, så længe de har en begrundelse for stigningen. Som den nylige dom i Højesteret afgjorde, kan realkreditinstitutter forsat hæve bidragssatsen.

Optag et banklån i stedet for realkreditlån

Hvis du helt vil undgå bidragssatser, kan du overveje et banklån som alternativ låntype. Her er der ingen bidragssatser. Renten er dog typisk dyrere, men du kan forsøge at forhandle med din bank, så du får et lån, der er lige så billigt eller måske endda billigere end et realkreditlån. Der er dog fordele og ulemper ved begge låntyper, som du skal undersøge, før du vælger den ene låntype frem for den anden.

Du kan læse mere om forskellige låntyper her på siden, for eksempel afdragsfrie lån eller forbrugslån.

Kilder:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/realkreditinstitutter-skovler-milliarder-ind-saa-meget-er-din-bidragssats-steget

https://www.avisen.dk/fakta-bidragssatser-er-gebyrer-for-boliglaan_555999.aspx