Billige lån

Der findes masser af muligheder for at optage lån på nettet, og dine personlige og økonomiske omstændigheder er med til at afgøre, hvorvidt et bestemt lån er billigt for dig. De økonomiske betingelser omkring et lån vil nemlig blive påvirket af en række individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt for dig på forhånd, før du ansøger om et lån, at blive bekendt med rammen for at kunne ansøge om billige lån på nettet.

Herunder kan du få indblik i hvilke typer af lån, du kan ansøge om og læse nærmere om de parametre, som er med til at påvirke et låns omkostninger.

Hvad er billige lån?

billige lån

billige lån

Betegnelsen ”billige låne” dækker over typer af lån, du kan ansøge om på nettet, og hvor du har frihed til selv at bestemme, hvad pengene skal bruge på.

De mest anvendte typer af lån på nettet er:

 • Forbrugslån
 • Kviklån
 • SMS lån
 • Kreditlån

De oplistede typer af lån adskiller sig fra hinanden ved, at der ved forbrugslån generelt kan ansøges om flere penge modsat SMS lån samt kviklån. Dog findes der krav om dokumentation fra ansøger i forbindelse med godkendelsesprocessen ved forbrugslånene.

Hos SMS lån samt kviklån findes der mange lånudbydere, som ikke kræver dokumentation. Derved kan alle over 18 år i princippet ansøge om billige lån på nettet.

Dog skal man i den forbindelse være opmærksom på, at man som låntager indirekte kan komme til at betale ekstra for lånet ved netop ikke at skulle fremlægge dokumentation for sine økonomiske forhold i ansøgningsprocessen.

Billige lån med eller uden dokumentation?

Som udgangspunkt vil et lån samlet set blive billigere for dig, hvis der er krav om dokumentation fra lånudbyderes side for at godkende dig til lånet. Herved får lånudbyderen indsigt i dine økonomiske forhold (lønsedler samt seneste årsopgørelse) og kan således sig, at du er i stand til at betale det pågældende lån tilbage.

I de tilfælde hvor der ikke stilles krav om dokumentation fra låntager, løber lånudbyderen en ekstra høj risiko ved at låne penge ud. Denne risiko kommer låntager typisk til at betale for i form at ekstra høje renter eller ekstra stor, økonomisk konsekvens, såfremt lånet ikke bliver tilbagebetalt til retmæssig tid.

Dog er disse typer af lån stadigvæk populære som følge af deres effektive ansøgnings- og udbetalingsproces.

For de låntagere som har en sund og stabil privatøkonomi vil forbrugslånet være et attraktivt bankprodukt, da deres gode, økonomiske rammer kan være medvirkende til at skabe et billigt lån for dem.

I praksis betyder det, at der i forhold til lån med dokumentation foretages en individuel kreditvurdering af ansøger.

Foruden krav om dokumentation influerer også løbetid samt lånebeløb på muligheden for at optage et billigt lån.

Krav til ansøgere af billige lån

Der findes forskellige krav til ansøgere af billige lån. Helt overordnet gælder det, at du skal være 18 år for at kunne blive godkendt til at ansøge om lån i Danmark. Derudover kræver det NemID samt NemKonto at kunne gennemføre både ansøgningsproces samt underskrive endelig låneaftale.

Det primære krav som adskiller de forskellige lånudbydere fra hinanden handler om alder.

Herunder kan du se de typiske alderskrav:

 • 18 år
 • 21 år
 • 23 år

I nogle sammenhænge hænger alderen sammen med omfanget af penge, det er muligt at ansøge om. Det vil sige, at des ældre man er, des flere penge har man mulighed for at låne.

Derudover vil det være forskelligt, om der forlanges dokumentation for ansøgers økonomiske forhold i forbindelse med ansøgningsprocessen.

For de store forbrugslån vil der ofte foreligge krav til ansøger om en minimum husstandsindkomst. Dette krav hænger som nævnt sammen med lånudbyderens sikkerhed for at få sine penge igen.

Fordelen ved at der findes så bredt et marked for både typer af lån samt lånudbydere, er, at du som potentiel låntager kan vælge den lånudbyder, som har de krav, der passer til dig.

Billige lån uden sikkerhed

De nævnte typer af lån til privatforbrug på nettet kan optages uden krav om sikkerhedsstillelse i dine aktiver. Modsat når du vil optage et lån i en fysisk bank, bliver der i disse tilfælde typisk krævet sikkerhed fra bankes side. Dette er en måde at opnå garanti fra låntagers side i tilfælde af, at vedkommende ikke kan betale lånet tilbage.

Dette krav om sikkerhedsstillelse findes ikke, når du ansøger om billige lån på nettet.

Det store fordel for låntager er, at vedkommende ikke skal stille pant i sine personlige aktiver. Dette er der forbundet et omfang af frihed med. Låntager skal således ikke bekymre sig om at få frataget et større aktiv, såfremt han eller hun ikke er i stand til at betale lånet tilbage.

Det er dog i denne forbindelse vigtigt at vide, at man som låntager kan komme til at betale for denne risiko, som banker løber, på anden vis. Det kan f.eks. være i form af et højere oprettelsesgebyr eller højere rente.

Dog er lån til privat forbrug på nettet særlig populære, da de er hurtige at optage, og fordi der ikke bliver spurgt til, hvad pengene fra lånet skal bruges på.

Betydningen af lånebeløb samt løbetid

Når du vil finde billige lån, skal du også være opmærksom på både lånets økonomiske størrelse samt dets løbetid. Des kortere løbetid – des billigere lån. Når løbetiden er kort, betyder det færre månedlige afdrag.

Fordelen ved en relativ kort løbetid er, at du således hurtig bliver gældfri igen.

Hvad lånebeløbet angår, vil størrelse også influere på lånets samlede omkostninger. Des lavere lån – des billigere bliver det. Derfor er der god grund til at være realistisk i din låneansøgning med hensyn til lånebeløb. Det vil sige, hellere låne et beløb som matcher præcis den sum af penge, du har brug for, fremfor at være for ivrig og låne flere penge end du har brug for og således få et dyrere lån end nødvendigt.

Hvad koster det at optage et lån?

Uanset hvilken type af lån du optager, vil der være omkostninger forbundet med det. Dog kan der være nogle lånudbydere, som har flere eller andre omkostningsposter end andre udbydere.

Når du vil optage et billigt lån, skal du som udgangspunkt forvente at betale følgende omkostninger:

 • Stiftelsesgebyr
 • PBS-oprettelse af betalingsaftale
 • Fakturagebyr
 • Månedlige afdrag
 • Rente
 • Eventuel rykkergebyr

Som nævnt kan de økonomiske størrelser af de forskellige omkostninger variere fra udbyder til udbyder. Derfor er det vigtigt at undersøge markedet for at finde billige lån.

Ansøgningsproces ved brug af NemID

På trods af det store udbud af forskellige lån på nettet, vil ansøgningsprocedurerne minde meget om hinanden.

Du skal bruge dit NemID til at ansøge med.

Processen foregår i trin:

 1. Indtaste dit ønskede lånebeløb og den ønskede løbetid
  Det kan afhænge fra udbyder til udbyder, hvor lang løbetid du har at vælge imellem. De små SMS lån har ofte en fastlagt løbetid på ca. 30 dage, hvorimod du kan vælge løbetid på de større forbrugslån på op til flere år.
 1. Angive dine personlige oplysninger
  Her skal du oplyse dit navn, bopæl, alder m.fl.
 1. Indhentning af økonomiske oplysninger
  Når du ansøger om et lån med dokumentation skal du ved hjælp af dit NemID godkende, at din lånudbyder indhenter de relevante økonomiske oplysninger om dig fra SKAT, så der kan blive foretaget en kreditvurdering.
 1. Godkendelse
  Afslutningsvist skal du godkende din ansøgning ved brug af dit NemID

Denne digitale ansøgning foregå effektivt i dag ved hjælp af nøglekortet, som sparer dig og banken en stor mængde af tid. Tid, der ellers skulle være blevet brugt på fysisk at indsende oplysninger.

Hvad betyder renten for et billigt lån?

Renten er for manges vedkommende et centralt punkt i bestræbelserne på at finde billige lån.

Når du optager lån på nettet, vil renten i forhold til forbrugslån blandt andet blive fastsat i forhold til ansøgers økonomiske forhold.

Det er i form af den individuelle kreditvurdering, at lånudbyder er i stand til at fastsætte den pågældende rente.

Dette betyder, at selvom to personer i princippet ansøger om lån med samme lånebeløb og løbetid, kan renten stadigvæk være forskellig. Des bedre og sundere privatøkonomi, des bedre chance har du for at få en lavere rente.

Renten på lån uden dokumentation vil ofte være fastsat fra starten af. Heri er der medregnet den økonomiske risiko, som låntageren påtager sig ved at låne sine penge ud uden krav om indsigt i ansøgers økonomiske forhold.

Det er dog værd at vide, at et lån med en relativ lav rente stadigvæk godt kan være dyrere end et lån med en højere rentesats.

Det handler om at se på hele lånets omkostninger for reelt at kunne finde det billigste.

Sådan finder du det billigste lån

Når du vil finde det billigste lån for dig på baggrund af dine økonomiske omstændigheder samt behov, skal du indhente flere tilbud om lån for at sammenligne dem.

Når du har et sammenligningsgrundlag, kan du få indblik i, hvilket lån der har de laveste omkostninger for dig.

Når du modtager tilbud om billige lån, vil du modtage en oversigt over lånets forskellige poster og betingelser – f.eks. det præcise lånebeløb, rentesatsen, eventuel oprettelsesgebyr, den månedlige ydelse mv.

Det punkt, du skal bruge til at sammenligne med, er punktet om ”Årlige Omkostninger i Procent” (ÅOP). I dette tal er der medregnet det pågældende låns samlede omkostninger.

Det lån der har den lavest ÅOP, vil være det billigste lån.

Undersøg lånebetingelser hos flere lånudbydere

Der er konkurrence om kunderne på markedet for billige lån på nettet. Dette er naturligvis til forbrugernes fordel, da det er med til at skabe fordelagtige vilkår og sænke priserne. Det er særligt lånevilkårene, som er det parameter, lånudbydere kan tiltrække kunder ved hjælp af.

Derfor kan du opleve forskellige lånevilkår, når du undersøger du forskellige lånudbydere. Undersøgelse af lånevilkår kan være med til at finde billige lån.

Det kan f.eks. være:

 • Intet oprettelsesgebyr
 • Mulighed for at opnå rentefrie perioder i løbet af lånets løbetid
 • Markedet laveste rente
 • Mulighed for at indfri lånet før tid uden ekstraomkostninger
 • Mulighed for en gebyrfri periode som førstegangskunde
 • Mulighed for at øge lånebeløb undervejs

Det vil være forskelligt fra kunde til kunde, hvad der kan være særlig attraktivt hos en bestemt lånudbyder. Det handler om individuelle forhold og ønsker.

Det billigste lån for dig handler om din privatøkonomi

Billige lån handler om at finde den lånudbydere, som kan matche dine ønsker samt finde det lån, som matcher din privatøkonomi. Dine økonomiske forhold kan medvirke til at finde billige lån, og det kan derfor godt svare sig på forhånd at investere lidt tid i at sætte sig ind i sit privatøkonomiske situation.

Når du lægger budget og trækker samtlige udgifter fra dine indtægter, finder du dit månedlige, disponible beløb. Det er heraf, du skal betale afdragene på et lån.

Derfor er det vigtigt, at du finder et lån, som i omkostninger matcher din privatøkonomi.

Det, der måtte være det billigste lån for dig, er ikke nødvendigvis det billigste lån for en anden. Derfor er det en god ide at gøre lidt ’fodarbejde’ og sætte dig ind i din økonomi og samtidig undersøge markedet for muligheder af billige lån.

Du kan enten selv lave regnestykket, eller du kan finde lånudbydere, som har en særskilt, digital funktion på deres hjemmeside til udregning af netop ens privatbudget.

Generelt set vil det altid være en god løsning, der i sidste ende kan spare dig penge, at du er omhyggelig og grundig med at undersøge dine muligheder.

Gode råd når du vil ansøge om billige lån på nettet

 • Det billigste lån handler om individuelle forhold med hensyn til behov og privatøkonomi
 • Du kan med fordel indhente flere tilbud om lån og sammenligne dine lånemuligheder
 • Du finder dit billigste lån ved hjælp af punktet ”Årlige Omkostninger i Procent”
 • Undersøg det brede marked for forskellige typer af billige lån samt forskellige lånudbydere
 • Lånudbyderne har forskellige vilkår og betingelser, som vil matche forskellige behov
 • Find den lånudbydere som har de mest fordelagtige lånebetingelser for dig
 • Læg budget for din privatøkonomi og find det lån med de omkostninger der matcher dit månedlige disponible beløb
 • Det billigste lån for dig er det, du er i stand til at betale tilbage i forhold til den angivne løbetid
 • Du kan spare penge ved at være ude i god tid og undersøge dine muligheder