Gældsfaktor er noget, som låneudbyderen gør brug af. Gældsfaktor siger noget om din gæld i forhold til din indkomst. Og egentlig fortæller den, hvor mange gange du har lånt din årlige bruttoindkomst. 

Med nye regler fra Erhvervsministeriet og Finanstilsynet er der kommet nye restriktioner i forbindelse med lånemuligheder og gældsfaktor. Disse er blot nogle af de forhold, du må tage dig i forbindelse med et boliglån og dertilhørende gældsfaktor. 

Ligeledes er det ikke længere nok med et højt rådighedsbeløb for at gå godkendt en lånesansøgning. Kontakt altid en professionel, som kender markedets nuværende regler, når du overvejer at tage et lån til fast ejendom. 

Hvad er gældsfaktor? 

Gældsfaktor er et udtryk for, hvor meget gæld du har i forhold til din bruttoindkomst. Eller din husstandsindkomst. Det er et udtryk for din økonomi og anvendes som en del af den samlede vurdering af dig som låntager. Hvis du har en høj gældsfaktor, kan din låneudbyder afvise din ansøgning. 

Gældsfaktoren har altså betydning for, hvor stort et lån, du kan tage. Det er noget, som din låneudbyder gør brug af, når du ansøger om et lån. 

Gældsfaktoren udregnes på en særlig måde, som gør det er nemmere for dig og din låneudbyder at vurdere, om et lån er en mulighed. 

Vi tager et eksempel for en bedre forståelse. 

Har du en gæld på 1.500.000 kroner og en indtjening på 450.000 kr. om året, vil din gældsfaktor 1.500.000 / 450.000 = 3,33. 

Du bør være opmærksom på, at andre lån også indgår i din gældsfaktor. Det vil sige, at hvis du har en række lån, kan det blive svære for dig at låne penge, da din gældsfaktor vil stige. 

Hvornår er gældsfaktoren høj?

Det kan være svært at vurdere, hvornår en gældsfaktor er høj. Først og fremmest afhænger det af din bank eller dit realkreditinstitut. 

Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har udarbejdet særlige restriktioner. Det er en begrænsning for kommende bankkunder i forhold til, hvor høj en gældsfaktor de må have. 

Begrænsningen har den konsekvens, at det er svært at få godkendt et lån, hvis du har en gældsfaktor, der er højere end fire. Derudover er der kommet nye regler i forbindelse med udbetalingen, som du også må kende til. Hvis du ønsker at tage et boliglån, er det i 2019 en forudsætning, at du kan ligge 5 % af boligens pris. Og derudover øvrige omkostninger. Selvom disse restriktioner er blevet offentlige, er der stadig forskel fra låneudbyder til låneudbyder. 

Hvis du oplever, at din gældsfaktor er for høj, kan du overveje andre alternativer end et lån. Dette kan du læse mere om her

Et højt rådighedsbeløb er ikke altid nok 

Hvis du ønsker at købe en fast ejendom, kan gældsfaktoren være en hindring. Og det er ikke noget, hvor du blot kan kigge til den anden side. Gældsfaktoren er en realitet, som du må kende til i forbindelse med et boligkøb. I 2019 tager flere danskere boliglån – så trods gældsfaktor er det en mulighed.

I dag er det ikke dit rådighedsbeløb, som sætter grænsen for, om du kan låne penge. Hos flere udbydere kan du få et variabelt forrentet realkreditlån. Her vil renten ofte være nul – eller faktisk negativ. Og det betyder i princippet, at du kan låne uendeligt mange penge. Gratis. Eller det vil sige, at den månedlige ydelse består af bidrag hertil, når renten er nul og lånet er afdragsfrit. 

Hvis du vælger at skære ned på dit forbrug med et ønske om at låne penge, er det ligeledes ikke nok. For selvom ydelsen på lånet er lav, skal pengene stadig tilbagebetales. 

Hvis ejendommen du har købt falder i værdi, eller hvis renten stiger, kan du have et problem. Og faktisk vil det også have betydning for din bank, idet du får sværere ved at tilbagebetale lånet. 

Stadig mulighed for at tage boliglån trods høj gældsfaktor 

Hvis du skulle have en høj gældsfaktor, er der stadig mulighed for at låne penge. Oftest er det nemmere at blive godkendt til et lån, hvis du selv har en stor udbetaling. 

Hvis du eksempelvis ønsker at købe et hus til fem millioner kr., og du selv kan lægge to millioner i udbetaling, vil din belåning være 60 %. Med andre ord betyder det, at du låner tre millioner ud af de fem millioner. 

Har du en husstandsindkomst på 600.000 kr., vil du have en gældsfaktor på 5. Og som beskrevet ovenfor, vil denne betegnes som høj. Men fordi din belåning i dette tilfælde ligger på 60 %, vil det ikke være umuligt at låne det givne beløb. 

Dog kan det være vanskeligt at låne hele beløbet gennem et F3 lån. I de nye regler betegnes dette som et usikkert lån. Denne usikkerhed skyldes, at renten kun er fast i tre år sammenlignet med et fastforrentet lån er der her en fast rente op mod 30 år. 

Kilder:

https://realraad.dk/2018/11/16/alle-boer-have-ret-til-et-realkreditlaan.