Uanset om man taler om traditionelle banklån eller de nyere lån på internettet, så har begge typer det samme til fælles; nemlig at de for især førstegangslånere kan virke vanskelige at forstå.

For at give dig en smule større overblik over, hvad du skal holde øje med, når du skal ud i byen og optage lån, så vil her gå lidt mere i dybden med to helt centrale lånebegreber – nemlig de årlige omkostninger i procent (ÅOP) og ikke mindst renter.

ÅOP

ÅOP er nok et af de mest centrale lånebegreber, som du 100% er nødt til at forholde dig til, når du skal låne penge i enten banken eller på nettet. Men især når det kommer til de populære online lån, så skal du være rigtigt opmærksom på et bestemt låns ÅOP. Du skal derfor, inden du tager dit online lån med NemID, sørge for at læse de forskellige låneudbyderes betingelser rigtigt grundigt igennem. De forskellige låneudbyderes ÅOP kan nemlig variere end hel del.

Men hvad er ÅOP så?

  • ÅOP er et begreb, der helt overordnet er ensbetydende med, hvad et givent lån vil komme til at koste. Det vil altså sige alle lånets forskellige årlige omkostninger, renter og gebyrer. Disse årlige omkostninger beregnes i procent og er dermed med til at give de online lån en langt større grad af transparens.
  • ÅOP skal ifølge loven desuden altid fremstå i enhver låneaftale, hvilket jo netop bidrager til gennemsigtigheden og fungerer ikke mindst som et beskyttende element for de mulige låntagere.

Renter

Det andet centrale lånebegreb i denne sammenhæng er som nævnt ovenfor et givent låns rente. Langt de fleste af os har nok en forhåndsforestilling om, hvad renter overordnet går ud på. Dog findes der flere forskellige typer renter, og det er derfor vigtigt, at man lærer de forskellige typer rente at kende

Den variable rente

Overordnet set kan man sige, at der eksisterer to typer renter. Den første type rente kaldes for variabel rente. Denne rentetype kan med en vis ret kaldes for den mest usikre rentetype af de to. Dette skyldes nemlig at et lån med variabel rente kan ende med enten at blive et billigere lån eller desværre også et dyrere. Årsagen til dette er, at renten jo netop kan stige eller falde i løbet af lånets løbetid; og hvis renten altså stiger, så bliver lånet dyrere; og hvis den falder, så bliver lånet selvfølgelig billigere.

Nominel rente

Den anden type rente kaldes for nominel rente og er en rentetype, der i modsætning til den variable rente ikke vil variere. Dette betyder i store træk, at du vil tage et lån med en lidt større rente end et lån med variabel rente. Dette skyldes selvfølgelig, at låneudbyderen ønsker at sikre sig imod eventuelle rentefald, der i sidste ende vil koste dem penge i tabte renteindtægter. For dig som låner får de selvfølgelig også noget for den højere rentesats; nemlig et langt mere stabilt lån, hvor du ved lige præcis, hvad du betaler for.