Det juridiske udtryk for familielån er anfordringslån. Et familielån sker mellem familiemedlemmer. Man kan fristes til at tro, at der ingen krav er med en sådan låntype. Det er dog ikke tilfældet. Med et familielån skal der dokumenteres og forefindes skriftelige aftaler. I hvert fald hvis du vil sikre, at der ikke opstår konflikter eller uenigheder. 

Der er altså rigeligt grund til at være opmærksom, hvis du giver eller tager et familielån. Dog skal du huske på, at der er mange fordele ved at tage et familielån. Det er blandt andet ikke belagt med nogen afgift. Og det skal ikke stemples eller tinglyses. 

Hvad er et familielån? 

Et familielån er en betegnelse for et lån uden renter. Det er et lån af privat karakter, hvor der ikke kommer en rentetilskrivning på. Selvom denne låntype har navnet ’familie’, er det ikke en forudsætning, at låntager og långiver skal være i familie. Dog sker langt de fleste af denne låntype mellem forældre, børn og børnebørn.  

Med andre ord betyder et familielån, at du låner penge ud til en, du kender. 

Er det dig, der er udlåner af et familielån, kan långiver kræve at få indfriet sit lån med dags varsel. 

Og det er netop grundet denne korte købetid, at renten sættes til nul. Det er Skat, der har accepteret denne fastsættelse af renten. Dette er også gældende, selvom lånet skulle ske at løbe over en årrække. Der er altså ikke ligesom de populære sms lån

Familielånet kan også anvendes som et arveforskud eller som en kontant gave. Her kan gave- eller arveafgiften udskydes. Eller i nogle tilfælde kan den helt undgås. 

Hvis du som forælder giver 200.000 kr. i gave til dit barn, skal dit barn betale en gaveafgift. Denne afgift er svarende til 15 % af det beløb, som overstiger grænsen for en afgiftsfri gave. Hvis du derimod overfører 200.000 kr. som et rentefrit familielån, modtager dit barn hele beløbet. 

Overvej et rentefrit familielån 

Vælger du at tage eller give et rentefrit familielån, er der ingen øvre beløbsgrænse. Lånestørrelsen er individuel og helt op til långiver og låntager. 

Ligeledes har modtageren frihed til at bruge lånebeløbet til ethvert ønske. Det kan være til køb af bolig, investering eller noget tredje. Igen er det en individuel beslutning. 

Selvom det kaldes et rentefrit forbrugslån, er der ikke noget, som forhindrer dig i at aftale en rente. Det er særligt den ældre generation af danskere, som har finansieret børnenes hus, der har et renteafkast. Her er det vigtigt, at den ældre generation får sikkerhed i huset. 

Og det er ikke uden grund, at det er den ældre generation, der låner penge til den yngre generation. Det er nemlig den yngre generation, der ofte har brug for lån. Når man er ung, kan det være svært at lade sig begrænse ved eventuelle lån. Hvor meget det er forsvarligt at låne, når du er ung, kan du læse her

Hvis der aftales en rente, skal denne selvangives. Dette sker hos Skat. I dag er det ikke muligt at indberette et rentefradrag for et privat lån, hvis det ikke modtages til modtageren. 

Være opmærksom på typiske faldgruber 

Når du tegner et familielån, er der flere krav, som du må kende til. Selvom det er de færreste, der kender til disse, er det vigtigt at vide. 

De tre krav, som du skal opfylde, er følgende:

  • Familielånet skal være et anfordringslån. 
  • Der skal være et reelt gældsforhold. 
  • Det er en god ide at oprette et gældsbrev. 

At familielånet skal være et anfordringslån betyder, at opsigelse af lånet skal kunne ske med kort varsel. Dette vil typisk være på 14 dage. 

Hvis låntager eller långiver på et tidspunkt ønsker at ændre lånevilkår, skal du være opmærksom. Særligt, hvis ændringerne favoriserer låntageren. Hvis det handler om renter og rentefrihed, kan det udløse en gaveafgift eller en indkomstskat hos modtageren. 

Hvis du ønsker at ændre vilkår, kan det være en god ide at have en professionel med på råd. Så er du sikker på, at långiver og låntager begge opretholder sine rettigheder. Og at de ændrede vilkår overholder de gældende krav til et familielån. 

Gældsbrev på familielån

Uanset hvem du lån penge til og uanset lånestørrelse, er et gældsbrev en god ide. Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument. Heri står der, hvem der har indgået et lån samt størrelsen herpå. 

Formålet med et gældsbrev er, at du får en aftale på skrift. Skulle der opstå en uoverensstemmelse mellem låntager og långiver, er gældsbrevet sikkerheden for jer begge. 

Et gældsbrev er ikke en betingelse for at tage et familielån, men det anbefales til hver en tid. Begge parter kan udarbejde et gældsbrev. Ellers er det muligt at kontakte en advokat, der kan udføre opgaven. 

Husk blot at både låntager og långiver skal underskrive gældsbrevet. 

Inden du fastsætter din lånestørrelse som långiver, bør du lægge et budget. Hvor mange penge har du mulighed for at låne ud, uden at det påvirker din egen økonomi? 

Du kan her læse mere om, hvorfor det er vigtigt at lægge et budget. 

Afdrag dit anfordringslån i form af gaver

Når der er tale om et familielån, kan långiver sætte et ønske om at nedskrive gælden med gaver. Dog skal gaverne, der gives, gå under den årlige bundgrænse for skattefri gaver. I 2019 er årlige beløb 65.700 kr. årligt. 

Dog må denne aftale ikke finde sted på forhånd. Det vil sige, at långiver og låntager ikke må aftale, at gælden skal nedskrives i form af et årlige gavebeløb. Denne aftale må første finde sted, når lånet er aftalt. 

Hvis långiver og låntager senere laver denne aftale, er det vigtigt, at det bliver dokumenteret. Det kan ske i form af et lånedokument. Her bør det angives, at lånet forfalder på anfordring. Og at lånet er rentefrit. 

Ulempen ved denne afdragsordning er, hvis långiver afgår ved døden. I dette tilfælde skal den resterende del af lånet betales til boet. For at undgå denne situation kan du skrive et alternativ i dit testamente. Hvis du tager et familielån, er det derfor en god ide at få styr på med det samme. 

Husk dog, at reglerne vedrørende gaver og familielån ikke gælder ved fødselsdagsgaver eller julegaver til børn eller børnebørn. 

Kilder: 

https://www.minadvokat.dk/ny-ejer/familielaan-og-overdragelse-af-fast-ejendom/.

https://www.ret-raad.dk/privatraadgivning/laan-og-fuldmagter/familielaan-anfordringslaan.