Aldrig før har det være så populært at købe lejligheder til sine børn, og det er med god grund. For med billige lån og lave renter kan det i mange tilfælde godt betale sig, hvis du har muligheden. Det er ikke kun en fordel for dine børn, men også for dig selv. Især de medfølgende skattefordele kan vise sig at have en betydning for dig.

I denne artikel kan du læse meget mere om det populære forældrekøb. Vi fortæller mere om, hvad det handler om, og hvordan det kan lade sig gøre. Du bliver også klædt godt på til selv at foretage et forældrekøb og få styr på alt det, der følger med.

Hvad er et forældrekøb?

Lad os først tage et kig på, hvad et forældrekøb egentlig er for noget. Vælger du at købe en ejerbolig til dit barn, så er der tale om et forældrekøb. Ofte er dette den oplagte mulighed i storbyerne, hvor det er dyrt at købe en lejlighed, og hvor boligmarkedet kan være en stor udfordring. Her kan forældre træde til og sørge for, at barnet har en god og fast bolig. Samtidig vil det give nogle skattemæssige fordele, og så får du samtidig mulighed for at tjene penge ved et eventuelt salg senere hen.

Alt efter din situation, så kan du faktisk tjene penge på at leje boligen ud til dit barn. Der er en række regler når det kommer til fastsættelse af lejen, og derfor må du ikke leje lejligheden ud billigere til dit barn.

Hvem har mulighed for at lave et forældrekøb?

Det kræver en økonomisk kapital at foretage et forældrekøb, men som udgangspunkt har alle muligheden for det. Du skal først og fremmest kunne blive godkendt til et lån til lejligheden, og her er der en række ting, du kan drage nytte af. Har du en formue stående, så er det selvfølgelig oplagt at bruge noget af denne på en bolig. Samtidig kan friværdien i din egen bolig være med til, at du kan få lov til at låne tilstrækkeligt i banken.

Når du foretager et forældrekøb, så står du som ejer af boligen, og dit barn lejer sig ind i denne. Juridisk fungerer det som en regulær udlejning af en bolig, og derfor skal du have udarbejdet årlige regnskaber for udlejningen. Det omfatter varmeregnskaber, vand og meget andet.

Dit barn skal altid betale en markedsleje, og det betyder som nævnt, at du ikke selv kan fastsætte en fordelagtig pris. Her er der forskellige priser alt efter, hvilken by lejligheden ligger i. Ofte er markedslejen i København omkring 1.200 kr. pr. kvadratmeter, mens den i Aarhus og Aalborg er en smule lavere. Udlejningen skal samtidig beskattes, og det kan du gøre på tre forskellige måder. Her er der mulighed for at drage fordel af netop forældrekøbet på andre punkter.

Tre skattemuligheder

Du har tre muligheder for en skatteordning, og den første er en virksomhedsordning. Denne ordning har en skattemodel, der ofte anvendes ved forældrekøb. Her opretter man en udlejningsvirksomhed, og på den måde får udlejer mulighed for at fratrække forskellige udgifter i form af renter i forhold til den husleje, som barnet betaler. Samtidig skal der betales mindre i både AM-bidrag og topskat. Denne mulighed er god, men også svært at holde styr på meget teknisk. Derfor er det en god idé at alliere sig med en revisor, hvis du ikke selv har kendskab til dette.

Den anden mulighed er en kapitalafkastordning. Denne giver en mindre gevinst, men den kan være lettere at overskue. Her får du stadigvæk fordelen af, at noget af dit afkast ses som kapitalindkomst. Det betyder for dig, at du ikke skal betale AM-bidrag af hele afkastet. Det er stadigvæk en fordel med en revisor ved denne mulighed også.

Sidste mulighed er de almindelige skatteregler, der er meget simple og derfor ikke kræver yderligere hjælp. Her bliver din indkomst placeret som enhver anden indtægt hos SKAT. Det betyder for dig, at du ikke får skattemæssige fordele, og derfor er denne mulighed ikke det oplagte valg, hvis du vil have en række økonomiske fordele ved dit køb.

Fordele og ulemper ved de tre muligheder

Lad os hurtigt tage et kig på de fordele og ulemper, der er ved de tre muligheder. Betaler du efter de almindelige regler, så er det nemt for dig at administrere. Dog kan det ikke betale sig rent skattemæssigt. En virksomhedsordning giver dig den fordel, at renteudgifterne altid kan fratrække direkte i dit overskud. Du skal samtidig betale mindre i AM-bidrag og topskat. Denne mulighed er dog kompliceret og indeholder mange krav.

Sidst er der kapitalafkastordningen, der kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen. Denne ordning er nemmere at administrere, og det beregnes i kapitalafkast. Det betyder, at du beskattes som kapitalindkomst og ikke som personlig indkomst. Derved betaler du mindre AM-bidrag og eventuel topskat.

Lån til forældrekøb

Der findes en række af forskellige lån i dag. Du kan optage alt fra forbrugslån og mobillån til boliglån og til en ny bil. Når du låner til et forældrekøb, så er det vigtigt med den rette sammensætning af dine lån. Her skal du overveje de samme ting som ved et realkreditlån eller et boliglån. Derfor bør du altid sætte dig grundigt ind i dine lånemuligheder og få banken med på sidelinjen.

Det kan også vise sig at være en fordel for dig at omlægge dine nuværende lån. Det kan betyde billigere udgifter på lånet hver måned. Hvad der er den bedste løsning for dig, afhænger af eksempelvis friværdi og formue på din konto.

Lav et regnskab

Foretager du et forældrekøb, så er det vigtigt med et grundigt regnskab. På den måde kan du holde styr på det praktiske og regne ud, om huslejen er sat rigtigt. Dette regnskab skal indeholde dine indtægter og udgifter i forbindelse med lejligheden. Du skal gemme hvert regnskab i fem år, da SKAT kan bede om at se det.

I regnskabet indgår en række udgifter, som du har mulighed for at trække fra. Det omfatter en række af forskellige udgifter som forsikring af ejendom og vedligeholdelse. Alt dette oplyser SKAT meget mere om på deres hjemmeside. Du kan samtidig trække renteudgifterne fra samt el, vand og varme. Betaler dit barn disse udgifter, kan du nemlig trække dem fra i regnskabet. Betales dette særskilt, så skal det ikke indgå i regnskabet.

Du kan ikke få fradrag for forbedringer i lejligheden. Dette er grundet lejlighedens status som ejerlejlighed, og ikke som en andelslejlighed, hvor forbedringer bliver lagt oveni lejlighedens pris.

Kilder:

https://www.bolius.dk/foraeldrekoeb-af-ejerlejlighed-17412.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-saadan-fungerer-skattefidusen-ved-foraeldrekoeb.