I forbindelse med et lån er der mange forskellige begreber, der kan virke forvirrende og være ukendte for mange. Her løber mange ind i gældssanering, der kan være svært at definere helt præcist, hvis ikke du kender til ordet i forvejen. I denne artikel kan du læse meget mere om, hvad gældssanering er for en størrelse, og hvad det betyder for dig. Det kan nemlig være sidste mulighed for dig, hvis du vil være gældsfri. 

Gældssanering er en mulighed på alle typer af lån. Det kan være et forbrugslån eller et kviklån, men også et større banklån. Dog er det absolut sidste udvej, og det kan være svært at komme igennem med sit ønske. 

Hvad er gældssanering?

Lad os først kigge nærmere på, hvad gældssanering egentlig handler om. En gældssanering er din mulighed for at få slettet eventuel gæld. Dette kan ske både helt og delvist, og det kan være den eneste vej ud af en gældsramt økonomi, som du ikke kan tilbagebetale. Eftergivelsen af din gæld sker ud fra en beslutning fra skifteretten, der bestemmer om din mulighed for tilbagebetaling er umulig. Skifteretten beslutter dermed om dine kreditorer ikke kan få deres fulde beløb tilbage. 

Når skifteretten har kigget på din sag, så skal de afgøre, hvor meget af din gæld, du kan få eftergivet. Det er nemlig ikke altid hele gælden, der bliver eftergivet. Samtidig bliver det besluttet, hvor mange år du skal tilbagebetale henover, hvis du kun får en delvis gældssanering. Ofte er det fem år, hvorefter du bliver gældsfri. 

Godkendt eller afvist

Mange sidder i gæld til halsen, men selvom det er tilfældet, så er det lang i færreste, der får en gældssanering. Selvom det er umuligt at tilbagebetale gælden, så kan du nemt blive afvist alligevel. Sker dette, så må du leve med din gæld lidt længere, og så kan du altid søge igen og håbe på, at du bliver godkendt. Skifteretten vurderer alle sager individuelt, og du kan derfor ikke vide sig sikker på, om du får din gæld afskrevet. 

Når din sag skal vurderes, så bliver især særlige peronlige forhold og alder taget i betragtning. Det er ikke din egen alder, men derimod gældens alder. Samtidig kan en afvisning indeholde undtagelser, der kan være til din fordel. 

Ansøgning

Hvis du skal ansøge om en gældssanering, så er der en række vilkår og regler, som du skal overholde. Først og fremmest vil uafklarede økonomiske forhold udelukke din mulighed for at ansøge om gældssanering. Disse forhold omhandler en usikker jobsituation eller mangel på en bolig. Samtidig vil en eventuel samlever eller kærestes forhold have en betydning for en gældssanering. Er gælden stiftet inden I flyttede sammen, så skal du angive dette i din ansøgning. 

Samlevers forhold skal beskrives i ansøgningen, men det vil ikke have nogen betydning for din ansøgning, hvis I er flyttet sammen efter din gæld er optaget. Samtidig kan en anden faktor være større værdier, som du har foræret væk. Det kan være arvestykker. Også årsagen til dit lån har en betydning for dine muligheder. 

Sådan søger du om gældssanering

Vil du søge om en gældssanering, så er der en fast procedure for dig. Du skal udfylde gældssaneringsansøgningen, hvori du skal vedhæfte en række dokumenter for dig og din ægtefælle eller samlever. Her skal du vedhæfte årsopgørelser for de seneste tre år, forskudsopgørelse for de seneste to år og dokumentation for jeres indtægter de seneste tre måneder. Det kan være både lønsedler, pensionsudbetaling og meget andet. 

Efterfølgende kan du vælge at udfylde et tilhørende spørgeskema, der vil give skifteretten muligheden for at læse grundige forklaringer fra dig. Det omhandler primært dine personlige forhold, og disse svar kan have afgørende betydning for skifterettens beslutning. Sørg for, at du udfylder det hele omhyggeligt, så du får alle de rette oplysninger med. 

Krav til ansøger

Skal du ansøge om almindelig gældssanering, så er er en række krav til dig. Først og fremmest skal du have et fast arbejde, og dette betyder minimum 37 timer ugentlig. Det skal også resultere i en fast månedlig indkomst. Samtidig skal du have en stabilboligsituation, hvor du kan fremvise din bopæl og dokumenter herfra. Sidst skal perioden for afdrag til dine kreditorer ofte være fem år, før du kan få lov til at være gældsfri. 

I erhvervsmæssige situationer ved eksempelvis konkurs, vil der være nogle andre krav og regler, som du skal indrette dig under. Her behøver du ikke være lønmodtager eller have stabile boligforhold. Det hele kan du læse meget mere om lige nedenfor. 

Særlige forhold ved erhvervsmæssig gæld

Er du gået konkurs som selvstændig, så er der nogle helt særlige regler, der gælder for dig. Sker din ansøgning om gældssanering i forbindelse med konkurs af din virksomhed, så har du muligheden for at få gældssanering til trods for uafklarede, økonomiske forhold. Det er et krav, at din virksomhed er blevet drevet i dit navn eller din ægtefælles/samlevers navn. Samtidig skal gælden hovedsageligt stamme fra erhvervsmæssige forhold. 

Gælden, du kan få afskrevet, skal være skiftet før konkursdekretets afsigelse, men somme tider kan skifteretten fastsætte et senere tidspunkt, hvis der er behov for dette. Vælger du at ansøge efter de mere lempelige regler i kapitel 29, så er der en karantæneperiode på hele 10 år for dig. Det betyder altså, at du i de sidste 10 år op til ansøgning ikke må have fået en gældssanering efter disse regler. Du må dog gerne have fået en gældssanering efter de almindelige regler. 

Hvad er de lempelige regler?

Lad os hurtigt tage et kig på dette regelsæt, der omhandler dine vilkår efter en gældssanering. De lempelige regler går på, at du kun skal afbetale i tre år, og du kan få gældssanering til trods for usikre økonomiske forhold. Du må altså gerne være arbejdsløs eller have startet en ny virksomhed op, når du søger om gældssanering. 

Netop fordi Skifteretten behandler sagen, så kan der være et krav til gældens størrelse, og dette krav er ofte lavere end ved en almindelig gældssaneringssag. Du skal samtidig overholde en række krav for at kunne søge. 

Hvad sker der efter min ansøgning?

Efter du har ansøgt, kan din situation ændre sig, og det betyder også, at din sag kan tages op til genovervejelse. Det gælder også, hvis du har fået en såkaldt nulløsning. Her kan Skifteretten vælge at ændre det beløb, som du skal betale, eller perioden du betaler henover. Bliver du kaldt ind af Skifteretten, så skal du til møde med dine kreditorer i retten. Her har alle en mulighed for at blive hørt, og er der intet nyt til sagen, så vil kendelsen afsiges og en beslutning bliver taget. 

Vinder du penge eller får du en lønforhøjelse efter Skifteretten har afsagt din kendelse, så kan din gældssanering kun bortfalde på én betingelse. Hvis ikke du betaler dine kreditorer til tiden, så kan gældssaneringen bortfalde. Det betyder altså, at en eventuel øget indkomst ikke vil betyde noget for kendelsen, og den vil stadigvæk være gældende. 

Dine kreditorer skal du i langt de fleste tilfælde betale én gang om året. Derfor skal du selv sørge for at lægge pengene til side og spare op til, at du kan betale deres penge til tiden. Du skal også være opmærksom på, at du vil blive registreret i RKI, hvis der sker en gennemførelse af en gældssanering. 

Kilder:
https://gaeld.taenk.dk/raadgivning-om-gaeld/gaeldssanering-saadan-goer-du
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/gaeld/gaeldssanering/vedkonkurs/Pages/default.aspx