For det første er et gældsbevis og et gældsbrev to ord for den samme ting. Med andre ord er et gældsbevis og et gældsbrev præcist det samme. 

Men hvad præcis er så et gældsbevis og et gældsbrev? Et gældsbevis og et gældsbrev er begge en skriftlig aftale, der omhandler den gæld, som eksisterer mellem en given part over for en anden given part. Det er et dokument med juridisk legalitet, der anvendes til at skabe overblik over og rammer for de aftalte omstændigheder for gælden imellem de to givne parter. Derudover gælder gældsbeviset og gældsbrevet, i sin form af at være et juridisk gældende dokument, som en garanti og sikkerhed for, at den part, der har etableret gæld over for den anden part, får indfriet sin gæld i overensstemmelse med det aftalte.

Hvad skal der til, for at et gældsbevis er gyldigt?

Et gældsbevis bliver til et juridisk bindende dokument – og dermed gyldigt – når det er blevet udfyldt med de nødvendige informationer omkring gælden imellem to parter og underskrevet af begge de involverede parter – altså af låntager og långiver.

Til oprettelsen og udformningen af selve gældsskrivelsen (gældsbeviset eller gældsbrevet) foreligger der ingen deciderede lovmæssige formkrav, som skal overholdes. Gældsbrevet skal blot som minimum forklare, hvorledes låntager skylder en given sum penge til långiver. Det er dog en fordel at sørge for, at det beskrives i gældsbrevet, at der er tale om et gældsforhold.

Dermed er det også juridisk afklaret, at SKAT ikke vil anse gælden som værende en overførsel eller en gave. Og dermed skal låntager ikke betale skat eller evt. afgifter i forbindelse med modtagelse af pengebeløbet. Dette er fordi, at det er juridisk erklæret, at der er tale om et gældsforhold imellem de to parter. Dermed kan den overførte sum ikke betegnes som gave eller anden form for overførsel af penge, som der ellers normalt ville skulle betales skat af.

Hvad er det vigtigt, at et gældsbrev bør indeholde?

Et gældsbrev bør som et absolut minimum indeholde informationer om de involverede personer, hvor imellem der opstår et gældsforhold. Altså den person, som låner penge, og den person, der udlåner penge. Og som nævnt ovenfor skal begge disse parter underskrive dokumentet for at gøre det juridisk gældende.

Der kan med stor fordel anvendes vidner til underskrivelsen af det juridiske dokument. I denne situation kaldet vitterlighedsvidner. Her er det helt og aldeles uden betydning, hvem der er vidne. Det kan være venner, familie, naboer, kollegaer eller en advokat. Alle har de den samme juridiske værdi for gældsbrevet, da et eller flere vidner sikrer, at der er flere personer, der anerkender og har kendskab til gældsbrevets tilblivelse og aftalerammens gyldighed. 

I selve gældsbrevet er det en god idé at notere sig et tidspunkt for den endelige tilbagebetaling af gælden. Dette gælder naturligvis kun, hvis der er tale om et reelt lån af penge og ikke, hvis der er tale om et forsøg på at give penge til eksempelvis et familiemedlem uden at skulle betale en eventuel gaveafgift.

Bliver der ikke i gældsbrevet gjort klart, hvornår gælden skal være endelig indfriet, så skal dette ske i overensstemmelse med § 5 i Gældsbrevsloven. Ifølge § 5 i gældsbrevsloven hedder det: ”Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, så snart fordringshaveren forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.” 

Dermed kan låntager risikere at skulle betale hele gælden tilbage på én gang, hvis långiver forlanger dette. Derfor er det altid en rigtig god idé at opstille en ramme for, hvornår og hvordan gælden skal tilbagebetales.

Hvad må der ikke skrives i gældsbeviset?

Ønskes der for eksempel mellem to bekendte – venner eller familie – kortvarigt og rentefrit at låne hinanden en sum penge, så kan det være en fordel at benytte et gældsbevis til at holde overblik over og styr på gældsforholdet.

Dog er det yderst vigtigt, at det juridiske dokument indeholder information omkring en årlig nedskrivelse af lånet med et bestemt beløb hvert år. En nedskrivelse af lånet betyder i grunden blot, at långiver fjerner en del af den samlede gæld, hvor ved låntager ender med at skylde mindre. 

Dog er det her essentielt, at der ikke skrives, at gælden bliver nedskrevet med for eksempel 20.000 kroner om året. Dette vil nemlig fra SKAT blive fortolket som værende en gave, og så vil der skulle betales skat eller afgift af gældbeløbet – afhængigt af det forhold, der eksisterer imellem låntager og långiver.

I stedet er det vigtigt, at gældsbeviset omtaler afdrag af gælden. Hvis der i stedet i gældsbevis stod skrevet, at gælden afdrages med 20.000 kroner om året på en given dato, så er der ingen problemer i forbindelse med SKAT. Afdraget kan finde sted, når det passer de involverede parter, blot at denne er noteret i gældsbeviset som værende på en bestemt dato. 

Her er det så lige meget om det er den 31. januar, den 1. marts eller en hvilken som helst anden dato. Vigtigt er det blot, at der er tale om en dato for et afdrag, da et afdrag betyder, at der fra låntagers side tilbagebetales på gælden i henhold til det aftalte. 

Kan alle lave et gældsbrev?

Et gældsbrev har præcis den samme juridiske gyldighed, uafhængig af om det er udarbejdet af en advokat eller af en helt almindelig privatperson. Derfor er det også ofte brugt i forbindelse med et rentefrit familielån.

Er der tale om et lån af et større pengebeløb, så er det dog ikke usædvanligt, at mange involverer en advokat for en sikkerheds skyld. Men dette er ikke en nødvendighed – uanset beløbets størrelse. Dog vil en advokat være i stand til at sikre, at gældsbrevet bliver kreeret med en ordlyd, der sikrer, at der ikke er risiko for at skulle betale afgifter eller skat af det omhandlende pengebeløb.

Ved et meget stort beløb kan det derfor anbefales at benytte en advokats hjælp til at forfatte et komplet sikkert juridisk dokument, der er i stand til at tage højde for alle tænkelige situationer, uoverensstemmelser og udfordringer i løbet af gældsbrevets aktualitet og eksistens, indtil gælden er tilbagebetalt.

Lige meget om gældsbrevet bliver forfattet med eller uden faghjælp fra en advokat, så er det yderst vigtigt, at den bliver kreeret i flere kopier. Dermed kan den sikkert opbevares af begge de involverede parter – samt eventuelle vidner, venner, familie. Derudover kan gældsbrevet også med fordel gemmes i for eksempel en cloud-baseret løsning som Dropbox. Ved at gøre dette sikrer begge de involverede parter, at der eksisterer beviser på gældsbrevet i tilfælde af mistede eller beskadigede dokumenter. 

Kilder:

https://laan247.dk/familielaan-saa-mange-fordele-kan-du-faa/ 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143107