Insolvens og at være erklæret insolvent. Du har sikkert hørt om disse udtryk før. Men hvad betyder disse udtryk helt præcist? Læs med her, og bliv klogere på, hvad det vil sige at være insolvent.

At være insolvent betyder i grunden, at man ikke længere er i stand til at overholde fristerne for sine betalinger, sådan som situationen er på nuværende tidspunkt. Da det at være insolvent kun baserer sig på den gældende situation – altså lige nu – så bliver der i udgangspunktet ikke taget højde for tidligere eller fremtidige økonomiske forhold. Dog vil det være meget sandsynligt, at man kan undgå at blive erklæret insolvent, hvis der er bevis for, at betalingsvanskelighederne blot er midlertidige.

Det er hos fogedretten, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt man reelt er insolvent eller ej. Fogedrettens bedømmelse af, om man skal erklæres insolvent eller ej, baseres på det faktum, om man er i besiddelse af aktiver, som man vil være i stand til at betale gælden tilbage med. 

Det skal tydeligt fremgå, at man som sagt ikke er i stand til at overholde sine økonomiske forpligtelser, men man skal dog udvise velvilje til at ønske at overholde de økonomiske forpligtelser. Altså skal grunden til, at man ikke overholder sine økonomiske forpligtelser være, at man ikke er i stand til dette. 

Hvad er aktiver?

I forbindelse med behandlingen af en sag om insolvens vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at tage udlæg i de aktiver, man måtte være i besiddelse af. Aktiver er alle de ting, der har en værdi, som den eller de involverede kreditorer kan tage udlæg i. På den måde kan kreditorerne nemlig få deres penge tilbage igen. Som privatperson kan man have flere aktiver, der er af interesse for kreditorerne. De omfatter som regel hus og bil, hvis man ejer disse, og selvfølgelig andre værdifulde genstande med værdi. 

At foretage udlæg i skyldners aktiver er en måde, hvorigennem de involverede kreditorer får en mulighed for at få alt det tilbage – eller som minimum noget af det tilbage – som de er berettiget til. Er man omfattet af særlige omstændigheder og dermed ikke i besiddelse af nogen aktiver, hvori ens kreditorer kan foretage udlæg, vil man kunne blive erklæret insolvent i fogedretten, da man er ude af stand til at overholde betalingen af sine økonomiske forpligtelser. 

Dermed kan man blive erklæret insolvent af fogedretten, hvis betalingsevnen er utilstrækkelig, og man samtidig ikke besidder de fornødne aktiver. Men det er faktisk også muligt at blive erklæret teknisk insolvent. Og hvad det præcist indebærer, kan du læse mere om nedenfor.

Hvad vil det sige at være teknisk insolvent

At være teknisk insolvent er en afart af det at være insolvent. Og det er i langt de fleste tilfælde både økonomisk og juridisk set mindre alvorligt for den involverede person. Det er, fordi det som regel kun er på papiret, at man er insolvent. Og faktisk er rigtig mange mennesker i Danmark og i resten af verden faktisk teknisk insolvente, uden at det skader dem eller deres evne til at varetage deres økonomiske forpligtelser.

Den tekniske insolvens betyder i grunden, at den gæld, man har i forbindelse med et aktiv, overstiger den formue, som man besidder. De hyppigste eksempler på dette ses ofte i situationer, hvor man som husejer har et lån i sin bolig, men at boligen efter en længere periode begynder at falde i værdi, hvorved den ender med at blive mindre værd end den gæld, man har i ejendommen. Sker dette, er man teknisk insolvent. Men det er ikke et problem eller noget slemt, så længe man fortsat er i stand til at opretholde sine økonomiske forpligtelser.

Dermed går den tekniske insolvens altså først hen og bliver et reelt problem, hvis man ikke længere besidder midlerne til at kunne betale af på renten eller på sit afdrag. Står man derefter i en situation, hvor man er tvunget til at sælge sit aktiv (boligen i dette eksempel), bliver man dermed gjort i stand til at realisere sin gæld. Det sker selvfølgelig til en lavere pris end den egentlige markedsværdi.

Er der konsekvenser ved teknisk insolvens?

Det sker for mange, at de ender i en situation som teknisk insolvente. Det sker som nævnt, fordi omstændigheder gør, at deres gæld kommer til at overstige værdien af deres eksisterende aktiver. Og det er som regel i forbindelse med køb af bolig, at denne situation opstår. Her kan diverse ændringer på boligmarkedet og begivenheder i verdensøkonomien resultere i, at boligen får en anden værdi, og man vil derefter blive betegnet som teknisk insolvent. 

Det er dog kun i sjældne tilfælde, at det kommer til at have nogen form for betydning overhovedet, da et boliglån er et meget langsigtet lån, hvor der kommer flere ændringer, før det er indfriet. Derfor er teknisk insolvens også kun en ”teknisk” titel, da den faktisk ingen betydning har, så længe man overordnet set har en uændret økonomisk situation, der fortsat gør, at man er i stand til at overholde alle betalinger og økonomiske forpligtelser.

Undgå insolvens nu og i fremtiden 

Er man i en økonomisk presset situation, så kan et lån muligvis være svaret på problemet. Her får man mulighed for at skabe luft i økonomien, hvilket lige præcis kan være svaret på de økonomiske problemer i den givne situation. De fleste låneudbydere kræver dog, at man ikke er registreret i RKI, før man kan få mulighed for at optage et lån. Dog er det også muligt at låne penge, selvom man på nuværende tidspunkt skulle være RKI-registreret. Dermed får man mulighed for at overholde sine betalinger og økonomiske forpligtelser, og dermed kan man undgå risikoen for at blive erklæret insolvent. Man skal selvfølgelig overveje sine muligheder nøje for at tilbagebetale de optagede lån, så man ikke lige pludselig står og ikke kan afdrage på lånene. 

Bliver man erklæret insolvent af fogedretten, kan man i de næste seks måneder ikke blive indkaldt til fogedretten af sine kreditorer. Det giver mange en form for ro, idet man ikke kan blive indkaldt det næste halve år. Man skal derfor fortælle sine kreditorer, at man er erklæret insolvent, hvis man er blevet det. Man skal sørge for at give alle kreditorerne besked derom, idet de ikke får besked automatisk. Så længe insolvenserklæringen er gældende, vil kreditorerne typisk stoppe med at henvende sig. De har dog mulighed for det, men fogedretten vil blot afvise eventuelle anmodninger om nye indkaldelser til fogedretsmøder. 

Kilder: 

https://ejura.dk/inkasso/hvad-vil-det-sige-at-faa-en-insolvenserklaering-i-fogedretten/

https://dingaeld.dk/insolvens-insolvent/