Kreditværdighed fortæller helt kort sagt om, hvorvidt en given person eller virksomhed besidder evnen og midlerne til at tilbagebetale noget, som denne skylder. Altså gæld eller et lån. Som privatperson har man meget større chance for at blive godkendt til at optage et lån, hvis man er i besiddelse af en god kreditværdighed.

På samme måde bliver det meget sværere at blive godkendt til et lån, hvis man er besiddelse af en dårlig kreditværdighed – eller endnu værre ingen kreditværdighed har. En god kreditværdighed er nemlig et tegn på en sund og god økonomi, mens en dårlig kreditværdighed er det modsatte – nemlig tegn på en dårlig og ustabil økonomi.

At besidde en god kreditværdighed er altså med andre ord en absolut nødvendighed, hvis man ønsker at være i stand til at optage et lån – uanset om dette måtte være til en bolig, bil eller noget helt tredje.

Kreditværdighed – er man værdig til kredit?

Kreditværdighed betyder oprindeligt, at man er værdig til at modtage kredit. I dagens Danmark, hvor der ikke længere handles så ofte på kredit, betyder det, at banken, realkreditinstituttet eller en tredje låneinstans har regnet sig frem til og vurderer, at man har en personlig økonomi, der er stærk og stabil nok til, at man vil kunne være i stand til at tilbagebetale et evt. optaget lån.

Kreditværdighed er altså lig med evnen til at overholde sine i forvejen eksisterende økonomiske forpligtelser, mens man samtidig vil tilføje og opretholde forpligtelsen overfor en låneudbyder. Sagt på dansk: Ens økonomi er i stand til at klare håndteringen af de allerede eksisterende omkostninger, samtidig med at der kan foretages tilbagebetaling af et optaget lån.

Har man på den anden side en stor gæld, som ikke bliver indfriet, kan dette være grund til, at man i stedet bliver anset for at have en ringe kreditværdighed, og f.eks. banken vil så ikke være interesseret i at låne en penge. Er man registreret i RKI, er man som regel pga. dette anset for ingen kreditværdighed at besidde. Sagt på en anden måde vil man skulle forvente at blive afvist af stort set alle etablerede banker og realkreditinstitutter.

Dog findes der også låneudbydere, der er villige til at tilbyde et lån, selvom man skulle være registreret i RKI. Der kan være mange grunde til, at man har misset tilbagebetalingen af en tidligere gæld eller er endt i RKI-registret, som kan være udenfor ens egen kontrol. Og som hovedregel må det anbefales ikke at optage nye lån, før man er i en situation, hvor man er i besiddelse af en forbedret kreditværdighed.

Hvordan får man så en god kreditværdighed?

Man kan godt blive anset for at besidde en ringe eller decideret dårlig kreditværdighed, selvom man ikke er plaget af gæld eller har misligholdt sine tilbagebetalinger. Den forringede kreditværdighed kan i denne situation opstå pga. en lavere indkomst – eller en periode uden indkomst. Da kan det nemlig ske, at banken eller realkreditinstituttet ikke har den nødvendige tillid til, at ens økonomi er i stand til at vedligeholde tilbagebetalingen af et lån, og de vil derfor anse en for at være i besiddelse af en dårlig kreditværdighed.

Er man uden gæld, men får man stadig betegnelsen som værende i besiddelse af en ringe kreditværdighed, bør man fokusere på en forbedring af sin indtægt. Kreditværdigheden stiger i takt med, at man opnår en større disponibel indkomst. En større disponibel indkomst er lig med en større sum penge, hvormed et lån kan tilbagebetales. Og dette giver en meget bedre kreditværdighed. Det er naturligvis ikke bare lige sådan at forøge sin indtægt ved at skifte arbejde eller forhandle en højere løn, men det kan være en nødvendighed.

Har man derimod en ringe kreditværdighed pga. en stor gæld eller manglende afbetalinger, er det naturligvis dette, som man bør fokusere på. For at opnå en god kreditværdighed er man nødt til at besidde en stabil indkomst, der gør en i stand til at reducere sin gæld. Derfor bør man her fokusere på at skabe sig en stabil indkomst og spare, hvor det er muligt, så man er i stand til at nedbringe sin gæld hurtigst muligt.

Påvirker kreditværdigheden ens privatøkonomi?

I første omgang vil svaret være nej. Isoleret set har kreditværdigheden ingen påvirkning på ens privatøkonomi. Men faktisk er det i realiteten omvendt. Ser vi på det store billede i stedet, kan kreditværdigheden have en meget stor påvirkning på ens privatøkonomi.

Vil man lave en stor investering – f.eks. ved køb af sin første bil eller bolig – er en god kreditværdighed altafgørende for, om man får lov til at låne til dette. Man kan med andre ord ikke få lov til at låne med en dårlig kreditvurdering. Så ønsker man en god kreditværdighed, er det en nødvendighed, at man har styr på sin privatøkonomi, og herigennem har kreditværdigheden en om end indirekte, men dog stadig kraftig, indflydelse på ens privatøkonomi. 

Og som en slutnote kan en god kreditværdighed betyde, at man vil blive tilbudt bedre låneforhold med bedre renter. Dette er fordi, en god kreditværdighed betyder, at man har bedre forhold at forhandle med, når man går til f.eks. banker og realkreditinstitutter i forbindelse med ønsket om at optage et lån.

Kilder:

https://www.tv2fyn.dk/artikel/forbrugslaan-banker-laaner-ud-uden-vide-om-kunderne-kan-betale 

http://www.experian.dk/kreditstatus/index.html