Hvis du køber et hus og optager et realkreditlån, vil du have mulighed for at kurssikre dette lån. Kurssikring sker ved realkreditlån, da disse er finansieret af realkreditobligationer, som bliver solgt til investorer.
Har du hørt om den berygtede kurs 100? Normalvis er det godt at have en høj kurs, hvis man vil låne penge. Men netop det modsatte gør sig gældende, når man gerne vil indfri et lån.

Med denne konstatering opstår der ofte en del spørgsmål – som for eksempel:

  • Hvad betyder det?
  • Hvornår er det en god ide?
  • Kan man kurssikre alle lån?

Og dem får du svar på i dette indlæg.

Hvad er en kurssikring egentligt? Og hvad er kurs 100?

En lav kurs er, som sagt, en favorabel kurs, hvis du gerne vil indfri et lån. Men hvordan hænger det sammen?
Lad os sige, at du har et realkreditlån, hvor hovedstolen er 1.00.000 kroner. Hvis du gerne vil indfri dette, så kan du let regne ud, hvor meget det kommer til at koste, hvis du blot ganger restgælden med kursen (i decimaltal).

Hvis kursen er 100, vil det altså koste en million kroner at indfri det ovenstående lån. Hvis kursen derimod er 98, vil det blot koste 980.000 kroner.

Det hænger ofte sådan sammen, at et lån med en lav rente har en høj kurs… og omvendt. Men hvad er så bedst?
Det er svært at svare på, da lån er meget individuelle, men som udgangspunkt er det favorabelt at tage et lån, der har en høj kurs, selvom det måske koster en smule mere i renter. Derved vil lån1 være bedre end lån2 i nedenstående eksempel:

Lån1:
Rente = 5%
Kurs = 99

Lån2:
Rente = 4%
Kurs = 94

Grunden til, at man ofte vil foretrække lån1, er, at du får udbetalt en stor andel af det lånte beløb, og derved er din gæld til realkreditinstituttet væsentligt lavere.

Hvornår giver det mening at kurssikre mit lån?

Nu har du fået en masse information om kurs og renter – men tilbage på sporet, bør du kurssikre dit realkredit lån?
Der findes ikke noget definitivt svar, men her får du det mest konkrete. Det vil oftest give mening for dig at kurssikre, hvis du har et obligationslån (fastforrentet lån). Hvis du har et rentetilpasningslån (flekslån), vil det derimod sjældent give mening.

Det giver mening at kurssikre et fastforrentet lån, da der altid er en vis risiko for, at kursen kommer til at ændre sig. Jo længere din resterende løbetid er, jo mere giver det derfor mening at kurssikre. Kursfald kan komme til at koste dig meget dyrt, og derfor er det uden tvivl den sikreste løsning at låse kursen.

Grunden til, at det giver mindre mening at kurssikre et lån med variabel rente, er, at en kursændring ikke vil have lige så store konsekvenser for din daglige økonomi.

Hvis du har et lån med variabel rente, vil du udelukkende mærke ændringerne i ydelse, og du vil derved lettere kunne bære et økonomisk tab grundet kursen, hvis du har et variabelt forrentet realkreditlån.

Kilde:

Skal du kurssikre realkreditlån?