For nyligt kom Forbrugerrådet Tænk med en opfordring til, at man forbyder markedsføringen af kviklån og forbrugslån. Det er ikke første gang, et sådant forslag er kommet på banen, og også flere politiske partier er kommet med lignende forslag. Det giver dog slet ikke mening at tale om et sådant forbud ifølge Frederik Murmann, som er direktør i LendMe.

Forbrugerrådet Tænk ønsker reklameforbud

For nyligt kom Forbrugerrådet Tænk med en ganske klar udmelding: De vil have markedsføring af forbrugslån og kviklån ulovliggjort.

Denne udmeldelse kom forbrugerorganisationen med i en pressemeddelelse, hvor de blandt andet nævner, at nogle af de største låneudbydere i gennemsnit reklamerer 303 gange i løbet af et døgn i dansk radio og tv. Dertil kommer, at der bliver reklameret for lånene online og i eksempelvis offentlig transport, og Forbrugerrådet Tænk mener derfor, at markedsføringen af lånene fylder alt for meget.

Forbrugerorganisationen er bestemt ikke ene om denne holdning. Også Socialdemokratiet er kommet med et lignende forslag, og der er generelt en del politikere, der har stillet sig kritiske overfor kviklånene og forbrugslånene.

Manglende definition af kviklån gør forslaget fra Tænk irrelevant

Frederik Murmann er direktør i sammenligningsplatformen LendMe, som udelukkende sammenligner banklån – herunder forbrugslån. Murmann forstår godt, hvor man vil hen ad med et reklameforbud, men han påpeger, at det på nuværende tidspunkt slet ikke giver mening at tale om et forbud. Det skyldes, at der ikke findes nogen fast definition af, hvad et kviklån er.

Begrebet ”kviklån” er blot noget, man har fundet på, og der er derfor heller ikke nogen helt tydelige rammer for, hvad et kviklån i virkeligheden er. Selvom der i vid udstrækning er enighed om, hvad begrebet dækker over, er der ikke lavet nogen endegyldig definition af begrebet, og det gør det fuldkommen irrelevant at tale om et forbud ifølge Murmann.

Murmann påpeger således, at intentionerne om et helt eller delvist forbud på området måske nok kan være begrundet, men at det ganske enkelt ikke giver mening at tale om det, så længe der ikke er nogen fast definition af begrebet. Før det bliver slået fast med syvtommersøm, hvad et kviklån egentlig er, er det klart, at man ikke kan lovgive på området.

Forslag fra Tænk og Socialdemokratiet vidner om uvidenhed

Netop fordi der på nuværende tidspunkt ikke er nogen fast definition af, hvornår noget er et ”kviklån”, mener Murmann også, at udspillet fra både Forbrugerrådet Tænk og Socialdemokratiet vidner om en vis uvidenhed.

Denne uvidenhed er naturligvis problematisk, hvis man vil lovgive på området. Derudover mener Murmann, at man sandsynligvis vil ramme ved siden af med en eventuel lovgivning. Så længe definitionen ikke er på plads, kan låneudbyderne af de såkaldte kviklån nemlig slet ikke rammes, selvom der bliver lovgivet på området. Det vil altså sige, at både Socialdemokratiet og Forbrugerrådet Tænk i vid udstrækning spilder deres kræfter ved at forsøge at lave regler på området.

Der er brug for en klar definition

Murmann fastslår, at hvis man har et ønske om at lovgive på området inden for kviklån og forbrugslån, er man nødt til at lave nogle helt klare definitioner. Det er der flere, der i tidens løb har forsøgt at gøre, og eksempelvis er der kommet forslag om, at lån med en ÅOP på enten 20% eller 50% skal defineres som kviklån.

ÅOP står for årlige omkostninger i procent, og i dette tal er medregnet både renter og diverse gebyrer. Hvis du ønsker at optage et lån, er det derfor yderst fornuftigt at kigge på dette tal, når du skal sammenligne forskellige relevante lån.

I denne forbindelse skal det imidlertid nævnes, at ÅOP kan virke utroligt høj, når der er tale om kviklån, som ikke er beregnet til at have en løbetid på mange måneder. Da ÅOP er baseret på netop en periode på 12 måneder, kan man få et forvrænget billede af et kviklån, der kun er beregnet til at løbe i eksempelvis seks måneder, hvis man udelukkende kigger på ÅOP. Det er derfor væsentligt at kigge på både ÅOP, lånets rente og de specifikke gebyrer, hvis du vil have et nuanceret billede af, hvor godt et specifikt lån er.

Forbrugslån og kviklån kan ikke skæres over én kam

De lån, der populært omtales som kviklån, er en form for forbrugslån. Det er et lån, der ikke er øremærket noget specifikt, og som derfor kan bruges til forbrug. Det gælder imidlertid, at der findes et helt væld af forskellige forbrugslån, og de såkaldte kviklån er blot et lille udsnit af dem.

Ordet ”forbrugslån” dækker over alle de lån, der ikke er realkreditlån eller eksempelvis sikrede billån. Derfor er det ifølge Frederik Murmann også yderst problematisk, at blandt andet Forbrugerrådet Tænk tilsyneladende vil skære alle forbrugslån over én kam. Ifølge Murmann er det forbrugslånene, der får samfundsøkonomien til at hænge sammen, og derfor vil det naturligvis også være ærgerligt at indføre et reklameforbud af disse.

Desuden er det værd at huske på, at selvom nogle forbrugslån – eller kviklån – kan have høje rentesatser og gebyrer, er der fortsat rigtig mange, der ikke har. Derfor er det også en skam, hvis man laver et forbud mod at reklamere for dem, for der er naturligvis ikke nogen grund til, at forbrugerne skal gå glip af alle de gode forbrugslån, der er at finde derude.