Finans Danmark har foreslået, at der kommer et loft på de årlige omkostninger, som en forbruger kan betale på et lån. Forslaget lyder på, at der skal være et loft på de årlige omkostninger på 50 %. Forslaget bliver mødt med forskellige reaktioner.

Loftet kan sætte en stopper for optagelse af lån, som ikke kan betales

Forslaget fra Finans Danmark kan være med til at sætte en stopper for alt for dyre lån. Der er eksempler på flere forbrugere, som er blevet fanget i en ond spiral med for dyre lån. Disse lån kan resultere i, at lånet ikke bliver betalt tilbage.

Et loft over de årlige omkostninger, også kaldet ÅOP, kan dog være med til at stoppe denne tendens, mener Finans Danmark.

Finans Danmark har tidligere ytret, at de var tilhængere af den frie konkurrence på lånemarkedet. Det skulle netop være med til at sikre forbrugerne bedst muligt. Finans Danmark er dog kommet ud af starthullerne, efter der i Østre Landsret blev afsagt en dom, der inkluderede en lånevirksomhed, der opkrævede en ÅOP på 759 %.

Forslaget fra Finans Danmark har derfor været for at gøre det endnu mere sikkert for forbrugerne at bevæge sig ud på lånemarkedet.

Sebastian har mærket de høje omkostninger på egen krop

Der er flere eksempler på forbrugere, der har oplevet lån med høje årlige omkostninger. Det er blandt andet Sebastian Jensen. I en artikel med TV2 Fyn fortalte han om, hvordan han havnede i en ond spiral af dyre lån, som finansierede hans alkoholmisbrug og stofmisbrug.

Den dag i dag sidder han med en gæld på 350.000 kr., som er fordelt på 400 forskellige lån og regninger. Det hele startede med et forbrugslån, som han kunne tage uden om bankerne. Det var hurtigt og nemt at tage, og han slap for at blive undersøgt på flere forskellige punkter, som typisk er tilfældet i banken.

Hans misbrug gjorde dog, at ét lån hurtigt blev til flere, som han ikke fik betalt af på. Det var først, da han havnede i RKI, at der blev sat en stopper for at fortsætte med at oprette lån. RKI er et register for forbrugere, der er anmeldt som dårligere betalere. Når du er havnet i RKI, kan det være svært at få udstedt et lån hos mange låneudbydere – dog ikke alle.

Forslaget fra Finans Danmark kunne have betydet, at Sebastian Jensen nu ville sidde med en mindre gæld og måske kunne have betalt af på gælden i perioden.

Sebastian Jensen regner med, at han kan være gældfri om 20 år.

Forslaget er ikke nyt

Det er ikke første gang, at der er kommet et forslag på et loft over de årlige omkostninger. Det har dog ikke været Finans Danmark, der er kommet med forslaget tidligere.

Forbrugerrådet Tænk har i flere år presset på for at få et loft over de årlige omkostninger på lån. De mener nemlig, at det vil sikre forbrugerne bedre. Forbrugerrådet Tænk har dog en lidt anden opfattelse af, hvor loftet skal ligge.

Forbrugerrådet Tænk argumenterer for, at loftet skal ligge på 20 %. Det er der andre lande, der har valgt at gøre. Selvom der nu er enighed om et loft på de årlige omkostninger fra forskellige parter, er det ikke bare lige at få ud i realiteten.

Formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Phillip, udtaler til Politikken: ”Det er positivt, at vi nu er enige om, at der skal være en regulering gennem et loft, men vi skal i dialog med politikere om, hvor det skal ligge.”

Bliver alle låneinstitutter ramt?

Selvom der er flere parter, der støtte forslaget om et loft på låneudbyderes årlige omkostninger, er det ikke alle, der er lige enige i forslaget. Der er blandt andet flere låneinstitutter i Danmark, der mener, at bankerne bliver tilgodeset, hvis forslaget bliver en realitet.

Bankerne vil ikke kunne mærke en konsekvens af forslaget, men det vil i stedet går hårdt udover de andre låneinstitutter. Det kan derfor være en ulighed i, hvordan lånevirksomheder i branchen vil blive påvirket, hvis forslaget bliver vedtaget.

Der er også flere politikere, der heller ikke er helt klar til at hoppe med ombord på forslaget fra Finans Danmark. Det er blandt andet nuværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov, fra de konservative, der ikke helt har taget stilling til forslaget endnu.

Rasmus Jarlov udtaler til TV2: ”Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der i øjeblikket arbejder på anbefalinger til, hvordan man håndterer hullerne i forbrugslånsmarkedet, og den afventer jeg, før jeg tager stilling til, hvad vi gør videre.”

Hvad, der kommer til at ske i fremtiden, er derfor stadig uvist. Forslaget ligger nu på politikernes side, da det er dem, der skal vedtage eller afslå det. Det er derfor ikke slået fast endnu, om forslaget bliver en realitet, og at der vil blive fastsat et loft over de årlige omkostninger på lån eller ej.

Kilde: TV2